Hemmafredag, lite allmänt pyssel. Läser några rader ur den avhoppade camorristan Nunzios bok, hans kvinnodyrkan:

"Kvinnan inspirerar till frihet, civilisation, kultur, välmående, förnyelse och förbättring. Kvinnan är katharis. Kvinnan bär inom sig missionen att komma med fred och rättvisa".

Men det finns också en annan sort, skriver Nunzio: demonkvinnan… Det är den ofria kvinnan, menar han. Den hårda miljön i subkulturerna gör det svårt för kvinnorna att utveckla sin naturliga mjukhet, och då kan det hända att de blir ännu hårdare än männen.

Jag har inte läst Ellen Key, men nog liknar Nunzio henne lite?