Nu är jag sorgsen. En blogg är en blogg, den är omedelbar. Den böljar med tiden. Jag är sorgsen över allt som inte går att säga. Stormar. Tid. Kärlek och hat. Människor, strukturer, system. Jag är sorgsen.

Ty din makt beror inte på stora arméer

Stora avstånd, små människor, alla människor. Alla människor. Ditt välde beror inte på starka kämpar, utan på sköra, felbara, bristfälliga människor. Små människor. Borderlinekorvar.

Ja., ditt rike beror på… Humor är bra. Humor är lustens seger över verkligheten när den är som hemskast, har någon sagt.