"Könet kvinna är en klass för sig. Arbetarklasskvinnor har sämst lön, sämst hälsa och sämsta arbetsvillkor. De blir sjukare och måste förtidspensioneras i större utsträckning än andra grupper. Många säger att kvinnorna är den nya arbetarklassen i Europa. Frågan är vem och vilka fackföreningar som för deras talan? Frågan är vem som skriver deras historia? Därför måste vi tala om klass."

Susanna Alakoski och Karin Nielsen i förordet till "Tala om klass" (Ordfront pocket, 2007)