“Jag har mördat för MSI. Senare stödde jag Socialistpartiet och De Gröna.” Giuseppe Misso har börjat avslöja sina kontakter med olika politiska partier (Corriere del Mezzogiorno).