Nu har jag kollat upp Johan Staël von Holstein lite och vill säga direkt att jag inte delar hans åsikter. Jämförelsen mellan oss måste vara ett utslag av det sedvanliga alienerande mediebruset – vi tillhör båda kategorin “folk som det blåser om”, men (av vad jag har sett) så upphör likheterna där. Jag återkommer med en mer systematisk analys. Vill bara tills vidare nämna att jag anser att ett tydligare avståndstagande från NATO är en av de viktigaste framtidsfrågorna i Sverige. Att jag uppfattar socialdemokratins ökade USA-vänlighet (bl.a Göran Perssons devota Bush-beundran)som ett stort problem. Och att jag röstar på vänsterpartiet (som Göran Greiders katter, för övrigt).
Johan S von H är inte IT-branschens svar på Maja Lundgren.