Björn Gunnarsson kanske bara hade läst de sidor som handlar om kulturvärlden i Stockholm. Hade han läst hela boken hade han insett att man inte ska slå just mig av alla i huvudet med våldtäkt. Jag är en stark person. Men sånt där är väldigt obehagligt.
Stark, ja. Det är starkare att tala om sina brister, än att inte göra det. Starkare att ifrågasätta sin egen stingslighet, än att inte göra det. Jag är generös nog att ställa mig frågan: “är jag inte lite paranoid nu?” Men det jag skriver om hade kunnat motivera en långt större vrede än min. En vrede som för övrigt har utrymme för värme och humor. Deras motreaktion var kall.