"Livet består av omtagningar", var Jonas Hassan Khemiris favoritcitat av Strindberg.
(Jag citerar som vanligt ur minnet, men jag har för mig att det var den riktiga ordalydelsen).