Beppis ställde flera frågor om svensk flyktingpolitik. Jag vill dock uppmana dig Beppis att du vänder dig till politikerna med de frågor som de är betalda att övervaka åt oss och att du vänder dig till Migrationsverkets ledning med de frågor som faller under deras ansvar. Jag är författare och kan således, och i bästa fall, svara på de frågor som har med författarskap att göra.
Det är en allmän missuppfattning att en författare är en slags guru som har svar på alla frågor inklusive dem om framtida väder och vad som rör sig under Mona Sahlins stajlade frisyr. De författare som inte medger detta tillkortakommande, och det finns sådana, är ofta lika trovärdiga som ekonomiska rådgivare som hävdar att de vet när och för vilken penning du bör köpa exempelvis Ericsson-aktien.

[f]Hur kommer det sig att man gång på gång läser/hör reportage i media om hur vårt svenska migrationsverk gör andra, mer positiva (okritiska, godtrogna?) tolkningar än internationella organ angående tillståndet i olika drabbade områden, om det är säkert att skicka tillbaka flyktingar dit?[/f]

Därför att Migrationsverket handlar på politikernas uppdrag (se nedan). Det är i alla fall min tolkning.

[f]På vems uppdrag gör tjänstemännen på migrationsverket dessa snäva tolkningar, i ett av världen mest välmående länder?[/f]

På politikernas uppdrag.

[f]Var är humanismen i vår officiella svenska politik?[/f]

Som bortblåst.

[f]Och hur kommer det sig att vår ikon Anna Lindh, i salig åminnelse, som i övrigt verkat haft en säker kompass för det humana och det rättvisa, visar sig att medverkat i den upprörande affären med de avvisade egyptierna?[/f]

Det är precis som du skriver [k]verkat haft[/k]. Anna Lindh var en kugge i ett maskineri och som sådan kunde hon knappast vara alltför avvikande. Det tog nästan trettio år innan vi vågade oss på att omvärdera den svenska socialdemokratins roll i exempelvis de s.k. rasforskningen. Mer om det kan man läsa i [k]Det rena landet – En berättelse om våldtäkt[/k]. Följaktligen är det långtifrån omöjligt att även Anna Lindhs karriär och gärning kommer att omvärderas.

[f]Min bild är också att den förda politiken går på tvärs mot allmänhetens uppfattning, det är ständiga upprop mot än det ena, än det andra. Varför är politikerna i otakt med folket? Eller är de inte det…?[/f]

Så länge vi inte röstar bort våra politiker så länge är vi, dvs majoriteten av oss, nöjda med dem. Eller också struntar vi i vilket.

[f]Är detta verkligen bara en ekonomisk fråga, eller var klämmer skon? Politisk rädsla för ytterkantspartier?[/f]

Det finns säkerligen flera svar på din fråga, och en av de finner du i Vladimirs och min bok [k]Det rena landet – En berättelse om våldtäkt”[/k]. I övrigt tycker jag att du ska ställa dessa viktiga frågor till våra politiker.