Jag får ofta frågan om hur det är att skriva ihop med en annan författare som om det skulle ligga något onaturligt eller svårt i det. Jag ser bara fördelar. Ensam är stark sägs det men det är bara enfaldigt. När man är två kan man sporra, stötta, uppmuntra och kritisera varandra till bästa resultat.

Vladimir och jag jobbar på följande sätt:

Säg att jag börjar. När jag har skrivit några sidor skickar jag texten till Vladimir. Han skriver i min text och sänder tillbaka den ihop med nya idéer och tankar och jag fortsätter skriva i det han skrivit.
Vi skriver och skriver om så att texten flyter och tillslut går det inte att säga vilka ord som är Vladimirs eller mina. All kontakt sker via mejl och telefon och under de sex år vi samarbetat har vi setts tre gånger.

/Daniel