Profilbild
2007-10-21

De senaste veckorna har jag efter flera års obegripligt försummande återvänt till Roland Barthes. Anledningen är att jag måste åstadkomma en essä om den nyligen återutgivna \"Mytologier\". Det är Arkiv förlag som i sin serie Moderna klassiker väljer att fira bokens femtioårsdag med en reviderad återutgivning, delvis nyöversatt av Karin Frisendahl och David Lindberg. Tillsammans har de rådbråkat Elin Clasons översättning från 1969, den gången utgiven av Bo Cavefors Bokförlag.
I femtiotre korta essäer – ursprungligen skrivna månadsvis för tidskriften Lettres nouvelles – utforskar Barthes sin samtid, det vill säga 1950-talets Frankrike. Han skriver om alla möjliga ämnen: marsmänniskor, romare på film, Garbos ansikte, striptease, astrologi och författare på semester.
Sammantagna är Barthes essäer en utmärkt ideologikritisk studie av masskulturens språk, en semiologisk analys av vad den moderna människan dagligen matas med genom reklam, massmedia och den förment allmänna opinionen. Frånsett några enstaka fenomen, som en sentida läsare måste slå upp, känns Barthes lekfulla essäer påfallande aktuella. Det är riktigt underhållande att se hur franska småborgare får sina fiskar varma. Barthes kritik av borgarklassen – de som ”lyssnar på pianomusik med slutna ögon” – känns universell och tidlös. Barthes verkar som ett motgift mot det vulgära tramset i kulturen, mot det allmänna ljuget och den kollektiva uppfattningen av sanningen.
Till sist: missa inte bokcirkeln om en annan fransk klassiker – Georges Batailles \"Ögats historia\". Épater les bourgeoisie!

Ser man sig om efter Barthes på svenska finner man att det finns en hel del översatt; här några titlar ur min hylla:

* Litteraturens nollpunkt (Bo Cavefors Bokförlag, 1966)
* Kritiska essäer (Bo Cavefors Bokförlag, 1967)
* S/Z Essä (Bo Cavefors Bokförlag, 1975)
* Kärlekens samtal (Bokförlaget Korpen, 1983, 1996)
* Det ljusa rummet (Alfabeta Bokförlag, 1986, 2006)
* Teckenriket (Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1999)
* Mytologier (Arkiv förlag, 2007)
* Roland Barthes: en biografi, skriven av Louis-Jean Calvet (Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1994)