Härligt! Vilket engagemang i demokratifrågan. Thomas och SoreThroat verkar vara överens om att jag och Staffan har fel. Det är möjligt att vi har det, men jag förstår fortfarande faktiskt inte riktigt hur. Motsättningen i FN:s deklaration må vara en sak, men jag är inte ens säker på att den handlar om det som du påstår Thomas. I artikel 2 sägs följande: ”Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag …”
I praktiken: alla får ha vilka åsikter de vill, eftersom ju artikel 19 sedan hävdar att man får ha det. Jag läser artikel 2 som en portalparagraf som rätt och slätt stadgar att alla skall ha de rättigheter som räknas upp därefter.

Vi skulle säkert kunna borra ännu djupare i det här. Men jag tvekar, och inte bara för att jag kanske saknar nödvändig juridisk kunskap. Jag känner ett behov av att ta mig vidare. Det som skulle intressera mig mera är vilka effekter som kan uppstå av det vi gör eller resonerar oss fram till, precis som du Thomas hävdar i en annan klok kommentar under annan rubrik på den här gästbloggen. I frågan om yttrandefrihet och tryckfrihet ber jag att få hänvisa till tidningen Fokus. Det går knappast att uttrycka saken bättre och mera kärnfullt än vad Fredrik Lindström redan har gjort. Kolla in vad han säger på nätupplagan. http://fokus.se/2007/10/fredrik-lindstrom-inget-ar-gratis/

I morgon kommer det att handla om något HELT annat!

Slutligen, apropå boktips:
1.Tobias. Du hade ju ett boktips. Så tolkar jag det i alla fall. Jag har inte läst ”Sprängkraft i Iran\". Nu blir jag nyfiken.
2.Thomas, När det gäller Björn Larssons författarskap tänker jag inte argumentera emot. Jag hade nog tänkt hala fram ”Drömmar vid havet” lite senare, kanske också ”Det onda ögat”. Det fantastiska med ”Den sanna berättelsen om Inga Andersson” är bland annat berättartekniken: två parallellhandlingar med olika berättarperspektiv, och som hotar att krocka. Det hela vävs samman mycket skickligt, det är vackert och medryckande. Han fångar sina läsare.
3.Idag blir det 3 boktips. Samtliga böcker skrivna av Morris West:
1. Fiskarens skor
2. Lazarus
3. Mästaren