Tänkte på något som kunde vara intressant att diskutera även i en bokcirklarblogg.

Läser i DN om kontroversen kring Täby kommun där politiska beslut har lett till att folkbiblioteken i Täby börjat avgiftsbelägga utlån av cd-skivor. Detta har lett till upprörda protester från svensk biblioteksförening och upphovsmännens organisationer Ipfi och Stim. Tilltaget bryter mot lagen och mot Unescos folkbiblioteksmanifest.

Det intressanta är att kultur- och fritidsnämndens ordförande Fredrik Schulte försvarar debaclet med att hänvisa till att bibliotekets kärnverksamhet är böcker och att man vill stimulera medborgarna till bokläsning istället.

Det hade varit intressant att höra vad Täby kommun då har för strategi för att stimulera till bokläsning och på vilket sätt den ambitionen kolliderar med att biblioteken tillhandahåller cd-skivor gratis.

Det står även i artikeln om Täby kommuns underskott vilket har lett till starkt neddragna medieanslag och skulle kunna förklara att biblioteken har så dåligt med pengar att de är tvungna att ta ut (olagliga) avgifter. Men Fredrik Schulte vidhåller ändå att det viktigaste skälet var att stimulera bokläsning.

Situationen är egentligen rätt prekär: en kommun bestämmer sig för att bryta mot lag och folkbiblioteksmanifest och väldigt handgripligt lägga sig i vad som bör och inte bör innefattas i ett folkbiblioteks bestånd. Ett varnande finger måste höjas för den utvecklingen tycker jag.

Med det vill jag gärna betona att jag självklart inte har någonting emot att stimulera till bokläsning. :)