I gårdagens ledare i Dagens Nyheter uppmärksammas bekymret med Sverigedemokraterna. Hur ska vi hantera dem? Är det rätt av de etablerade partierna att ta debatten med dem? Eller skapar det bara massmedialt utrymme för extrema åsikter?

Varje gång jag läser om det här dyker det upp ett tankefrö. Någonstans handlar det om en politikens paradox. Det demokratiska styrelseskicket kräver att folkets röst blir hörd. Det kan ske antingen direkt eller genom representanter. Man ska få tycka lite vad som helst, det är utgångspunkten. Sedan har vi vissa lagar också som sätter en slags yttre gräns. Vad är det som definierar den här yttre gränsen? Vad är det som gör att en åsikt kvalificerar sig som rumsren. Hur blir den legitim? De flesta skulle säkert svara att det har något med gemensamma värderingar att göra; kanske något med gemensam kultur, språk och historia … geografi kanske … kanske ett land, ett folk …

Vad konstigt det blir.